Vzdělávací platforma edu720

Edu720 je platforma, která nabízí využití nejnovějšího trendu ve vzdělávání, a tím je nanolearning. Tato e-learningová platforma garantuje, že všichni účastníci si plně osvojí informace vložené do procesu vzdělávání, to znamená informace důležité pro Vaši organizaci. Zefektivnění školícího procesu pomocí edu720 je navíc měřitelné detailními analytickými přístroji.

Naše platforma Vám umožní informovat Vaše zaměstnance reálném čase. Díky mobilní aplikaci, kterou si zaměstnanci mohou bezplatně v rámci edu720 stáhnout, je proces vzdělávání možný nezávisle na postavení, nutnosti cestování či absence v práci. Což znamená, že platforma nejenže šetří Vaše náklady na vzdělávání (školitel, cestování, pronájem), ale zároveň i snižuje potřebu omezit pracovní povinnosti na úkor vzdělávání.

Speciální vlastnosti produktu
Vaši zaměstnanci si rychle osvojí vlastnosti Vašeho nejnovějšího produktu či služby, tím docílíte zvýšení prodeje.

Historie společnosti, poslání a podnikové hodnoty
Rozšiřte vizi, poslání a podnikové hodnoty mezi všechny své zaměstnance a zlepšete tak jejich výkon.

Specifické technologie a procesy, příklady osvědčených postupů
Vaši zaměstnanci se rychle a plnohodnotně naučí nové funkce či techniky, zároveň můžete se všemi kolegy sdílet ověřené postupy.

Důležité informace – denní oznámení
Nahrajte pomocí svého mobilu zprávu pro všechny Vaše zaměstnance.
NANOLEARNING A ANALYTICKÝ PANEL EDU720
Nanolearning
  • Může vést k lepším vzdělávacím a pracovním výsledkům
  • Skvěle se adaptuje moderní době a potřebám zaměstnance i zaměstnavatele
  • Podporuje zaměstnance, aby si plně osvojili informaci a zabudovali ji do dlouhodobé paměti
  • Snižuje náklady na vzdělávání a zároveň zvyšuje návratnost investice
Analytický panel
  • Umožňujeme Vám efektivně zjistit, jak Vaši zaměstnanci reagují na edukaci s edu720
  • Ukáže, jaké otázky jsou příliš těžké či příliš lehké, tím pádem můžete vytvořit lepší vzdělávací obsah
  • Využijte náš speciální Eduaction Efficiency Index (EEI), pomocí jehož můžete odměňovat své zaměstnance
  • Exportujte data do formátu xls nebo pdf a prezentujte výsledky svým kolegům

Screen_full


Více informací:
+ 420 734 301 313
office@atriagroup.cz