Time management

Time management je dvoudenní in-house trénink Atria Group, na kterém účastníci dostávají možnost zvládnout základní holistický přístup k ovládání času, získat znalosti o různých situacích, na základě kterých lidé organizují svoje plány. Rovněž získají povědomí o vážení si potřeb a vnímání povinností v integrálním kontextu. Účastníci během tréninku rozpoznávají vlastní výzvy a priority, způsoby jejich rychlého splnění, zjišťují význam delegování při ovládání času a osvojují si základní dovednosti a znalosti k efektivnímu využití pracovní doby. Účastníci budou po tréninku seznámeni se smysluplností a potřebou systematického ovládání času. Rovněž dostanou příležitost efektivněji využívat osvojené dovednosti, techniky a nástroje při každodenních pracovních aktivitách s cílem dosažení firemních, týmových a osobních cílů.

Účastníci si pomocí technik a nástrojů značně zlepší:
 • organizování a verifikace současných cílů a priorit s těmi stanovenými
 • dokončení úkolů a prací včas
 • delegování
 • plánování
 • překonání neadekvátně stráveného času
Témata probíraná na tréninku:
 • Jak dosáhnout výsledků a přitom „se nezahltit prací“?
 • Využití dovedností, které vám umožní optimalizovat váš čas, aby vynaložené úsilí přineslo adekvátní výsledky.
 • Analýza – jak opravdu trávíte čas v práci?
 • Plánování času v krátkém časovém intervale.
 • Prioritizace pracovních úkolů.
 • Plánování efektivního využití času.