Rozhovor s Marilyn Atkinson

,,To, co se nachází před tebou nebo za tebou, je nic ve srovnání s tím, co se nachází v tobě samém.”

Kde naleznete největší zdroj lásky, kreativity, moudrosti a víry? Tyto poklady se nachází uvnitř každého z nás, i když se je často snažíme najít někde jinde. Právě toto hledání nazýváme Spirituální cestou.

Spirituální cesta není obyčejná turistická cesta, po které se můžeme procházet s průvodcem. Jedná se o individuální zkušenost, která si žádá plnou koncentraci na mentální i fyzické úrovni.
Jak si udržet pevné spojení s naší Spirituální cestou? To je otázka, kterou se nyní zabývá Dr. Marilyn Atkinson, zakladatelka Erickson College International. Marilyn je dobře známá ve více než 40 zemích světa jako tvůrce dvou koučinkových modelů: koučinku zaměřeného na řešení a koučinku zaměřeného na výsledek. Vždy se ve své práci i životě zaměřovala právě na spirituální oblast. Proto vytvořila ,,Deep Coaching”, 4denní školení založené na rozvoji spirituálních cest, které vzniklo na základě jejího osobního rozvoje a dalších aktivit i získaných zkušeností.

Q: Marilyn, když zažíváme spiritualitu, tak se ona sama stává zdrojem inspirace a orientace v životě, a to je přesně to, co se odehrává v koučování! Můžeme tedy koučování chápat jako novou spirituální cestu?

Dr. Marilyn Atkinson: Určitě! Vlastně sám název Spirituální koučink je skvělý. Někdy jej lidé zaměňují s náboženstvím, ale to je velká mýlka. Spirit znamená dech. To znamená nalezení své hlubší znalosti, své vnitřní pravdy, způsobu, jakým můžete pracovat sami se sebou. Vaše vnitřní povědomí se začne krásně otevírat, když ho začnete zkoumat, a právě zde má své místo i efektivní koučink. Dobrý koučink zanechává v lidech správný pohled na jejich spiritualitu. Pomáhá jim udělat další krok v jejich spirituální cestě.

Q: Deep Coaching je celoživotním procesem. Jak Váš trénink pomáhá lidem v začátcích vlastního porozumění nebo v jeho rozšíření?

Dr. Marilyn Atkinson: Tento program opravdu pomáhá lidem v rozvoji vysoké úrovně povědomí o pozici kouče. To znamená, že prostřednictvím tohoto programu lidé budují vlastní úžasnou schopnost vyvinout si silnou pozici kouče. A opravdu překvapí sami sebe, jak daleko se mohou dostat. Učíme lidi, jak si zachovat své vědomí bez ohledu na to, co se děje kolem. To děláme tak, že začneme s velmi silným procesem budování pozice kouče.
Dále se tento kurz zaměřuje na vybudování percepční pozice. To znamená, že účastníkům pomůžeme vytvořit si silnou schopnost přijímat různé úhly pohledu. Mnohokrát lidé ani nevědí, že jsou uzamčeni do jistých úhlů pohledu, a tak jim pomáháme, aby se několika zajímavými způsoby uměli stát flexibilními s vnitřním povědomím, aby pak díky tomu mohli proniknout do různého způsobu nazírání věcí.
V programu Deep Coaching zjistíme, jak efektivně zůstat vyrovnanými s naším vlastním vnímáním, jak se nepropadnout do negativního emočního stavu a pak se bolestivě a namáhavě dostávat do pozice, ze které můžeme mít trochu lepší přehled o tom, co se děje.

Q: Jak Deep Coaching pomáhá lidem budovat své mentální, intelektuální a emoční schopnosti?

Dr. Marilyn Atkinson: Lidé si začínají být stále více vědomi toho, že mají mnohem větší potenciál, než si mysleli. Mohou mnohem více do hloubky porozumět svému vlastnímu životu, mohou mít mnohem větší přehled a věřit si více, než si mysleli, že vůbec dokážou. Během tréninku Deep Coaching sami objevíte, jak můžete i Vy vytvořit svůj vnitřní systém povědomí a zjistit, kde jste, kde jste byli předtím, i to, kde chcete být v budoucnu. Jedná se o důležitý krok ve Vašem sebeobjevování.