Resonant Leadership

„Vůdcovské kompetence nemůžou být vybudovány čtením knihy nebo jednoduše přemýšlením o tom. Vedení se vyvíjí pouze na základě zkušeností.“

O tréninku

Resonant Leadership Program je vytvořen na základě kombinace výsledkově zaměřeného myšlení a výzkumech v emoční a sociální inteligence ze strany profesorů Richard Boyatzise a Daniel Golemana. Tento program provede účastníky ukázkami, jak inspirovat sebe i druhé prostřednictvím budování více efektivních vztahů, rozhovory, které nás inspirují, a motivují  nás být vytrvalý v našem výkonu a přizpůsobit se měnícím se okolnostem.

Tento kurz poskytne postup pro rozvoj trvalého zlepšení v rezonantním vedení a porozumění, jak koučink za použití výsledkově zaměřeného rámce může podporovat vývoj vedení uvnitř organizace.

Tento program zahrnuje následující témata:

● Spojení mezi rezonantním vedením, styly vedení a obchodní faktory (udržení, spokojenost zákazníků, ziskovost a produktivita)
●  Porozumění kompetencím vedení: Nedostatky, OK a Vynikající boss
●  Klíčové kompetence vynikajících vůdců.
●  Vliv rezonantního vedení na organizační a týmovou výkonnost
●  Sebehodnocení rezonantního vedení a interpretaci skóre
●  Jak můžeme zdokonalit sami sebe jako rezonanční vůdce
●  Aplikace rezonantního vedení v práci a v životě
●  Rezonantní vedení – Druhy Lídrů
●  Co je rezonance, jak ji vytvořit, postřehy vědy
●  Repertoár vedení: 6 Stylů vedení
●  Moje vize vedení: Lídr, kterým bych se chtěl stát
●  Tipy na vývoj kompetencí rezonantního vedení, role výsledkově zaměřeného myšlení v tomto procesu
●  Plánování rozvoje kompetencí rezonantního vedení.

Tento program byl vytvořen ve spolupráci s firmou Inside

inn-Side3