Resilience: Overcoming stress & fatigue

Tento jednodenní tréninkový program agentury Persona Global má za cíl pomoci účastníkům rozpoznat situace, ve kterých nezvládají stres adekvátně a dává možnost osvojit si praktické techniky pro zlepšení této dovednosti.

Sedm základních dovedností programu „Ovládání stresu“ podle metodologie Persona Global: Smysluplnost, sebevědomí, všestrannost, rozhodnost, souvislost, důvěra a sebeovládání je 7 základních dovedností, kterými se tento program zabývá.  Rozvoj těchto dovedností má za cíl zesílit vaši odolnost vůči stresu a únavě, a tím pádem zlepšit pracovní efektivitu a emoční stabilitu. Témata, která se probírají na tréninku, jsou zaměřená na pracovní prostředí, ale stejně úspěšně je můžete aplikovat i v soukromém životě.

Trénink je určený osobám:
  • Které mají klíčové role v organizacích
  • Které pracují pod neustálým tlakem a v proměnlivém prostředí
  • Které jsou v neustálém kontaktu s klienty a chtějí zůstat motivováni v náročných situacích.
Program má 2 fáze:

1.Vstupní odhad – Účastníci před tréninkem vyplní vstupní assessment (hodnocení), aby zjistili svou úroveň odolnosti vůči stresu.

2.Trénink – Druhá fáze je samotný trénink, který je koncipován tak, že se v jeho průběhu přímo pracuje s s výsledky získaných z assessmentu. Účastníci v interaktivním prostředí pracují na souboru sedmi dovedností a zároveň si osvojují techniky a nástroje, které jim pomohou vybudovat vyšší úroveň odolnosti vůči stresu.

Tento program slouží jako:
  • rozvojový nástroj pro všechny osoby ve vedoucích pozicích
  • nástroj, který pomůže zvládnout pracovní změny a další stresové situace
  • nástroj, který organizacím může pomoci při dodržování zákonné povinnosti ohledně povolené úrovně stresu na pracovním místě
  • dodatečný nástroj v koučinku, v situacích, ve kterých je osoba zručná, ale má nízkou odolnost vůči stresu, což negativně působí na pracovní efektivitu
  • rozvojový nástroj na vybudování týmového ducha, individuální koučink a plánování a vývoj kariéry