Profesionální prezentace Live (PPL) – Tři úspěšné příběhy

Nestačí být dobrý moderátor. Nestačí připravit kvalitní obsah prezentace. Musíme znát zvláštní očekávání, osobní preference dané osoby, která má být ovlivněna, či přesvědčena během naší prezentace. My do naší přenášky musíme vtěsnat spoustu těchto detailů.

1.Oběvte prezentační styl, který je pro vás nejvhodnější 

Není snadné najít správný prezentační styl, který vyhovuje tématu, je vhodný pro účastníky a samozřejmě i pro přednášejícího. Mnoho účastníků (PPL) programu Profesionální Prezentace živě, čelí opakujícímu se problému, a to, jak se vypořádat s problémem prezentačního stylu. Generální ředitel banky si stěžoval, “musím dělat prezentace na spoustě velkých akcí naší společnosti. Vždycky závidím kolegům, kteří také mají prezentace na těchto příležitostech avšak … vyplňují prostor svým hlasem operní pěvkyně, teatrální gestikulací, a dynamikou. S nimi nemohu soutěžit. Co mám dělat? “

ppl1

V těchto, často se vyskytujících, případech, doporučujeme alternativní prezentační styl. Měl bych být “králem rétoriky”? Nebo snad, umírněnější vědec? Velký potěšitel davu? Nebo něco jiného?

Volba prezentačního stylu je určena: Přirozeností přednášejícího, důvodem události, publikem, prostředím, atd. To však nemůže být pouze otázkou volby. Ani ti nejlepší herci, nemohou zahrát každou roli. Rezervovaný, introvertní člověk se s největší pravděpodobností nestane hvězdou show. V podnikatelské scéně, takovéto zásadní změny obvykle nejsou úspěšné, nebo se stanou velmi napjaté. Pochopitelně, prezentátor se cítí nepříjemně při hraní jemu neznámé role. Náš společný úkol je najít ideální spojení mezi stylem moderátora a ideálním prezentačním stylem požadovaného zadání. V průběhu naší společné práce, účastník zjistí, že jeho hranice stylů lze rozšířit. Moderátor je sám překvapen, že jeho styl komunikace je oživen s dříve nepředstavitelnými barvami a inovacemi!

Výběr správného prezentačního stylu pro každého jednotlivce je strategická nutnost.

2. Nejděte si prezentační čas, který vám nejlépe vyhovuje

Jeden z mých klientů byl požádán, aby prezentoval úvodní přednášku na důležité konferenci. Organizátoři mu poskytli prostor bez jasného časového omezení. Jedinou podmínkou bylo že by úvodní projev neměl přesáhnout 20 minut. Můj klient se zároveň potýkal s nedostatkem času na přípravu a nedostatkem zkušeností v provádění prezentací. V průběhu koučovací části profesionální prezentace Live (PPL), se rozhodl pro délku přednášky 5-ti minut.

Existuje  limit, ve kterém se nachází komfortní zóna přednášejícího a tu lze přizpůsobit. Dotazník, který se používá před spuštěním programu, a výsledky simulace pomáhají objevit tyto limity. Během procesu vývoje kouč / trenér a účastník pracují na rozšíření těchto limitů. Na konci programu trenér a moderátor určí optimální, vlastní prezentační styly pro tohoto účastníka.

Nakonec, se spoustou práce, se mu podařilo předvést nezapomenutelnou, kuriózní a efektivní prezentaci. Několik lidí se ho po přednášce zeptalo, proč nemluvil delší dobu, protože se jim líbilo ho poslouchat. Samozřejmě, že my dva jsme znali odpověď. Účastník a já jsme vytvořili odpovídající prezentaci: obsah, styl a optimální délku projevu. Náš přizpůsobený program pracoval velmi efektivně.

Najdi svůj prezentační styl

Jeden z mých kolegů mi předal tento vítězný moment, který se mu udál: “Objevil se můj regionální šéf, takže jsem mu mohl dát prezentaci o současné situaci – což, jak to tak bývá, není příliš slibné. Však největším problémem bylo, že můj nadřízený mě během prezentace testoval. Pořád mluvil o tom, že v Polsku to dělají tak dobře, a že mají ve Varšavě velmi efektivní způsob, atd. Dokonce jsem se svou ženou vtipkoval, že bych se možná měl naučit polsky… „Nadřízenému se velmi líbil pracovní styl polské společnosti, ale všechno ostatní pro něj bylo slabé. Věděli jsme, že: Neexistuje žádný způsob, jak jeho postoj změnit.

Můj klient v té době nevěděl, že narazil na řešení svého problému. Uvědomil si později, že všechno, co musí udělat je jednoduché rozhodnutí. Nesmí trvat na svém předchozím – ne příliš efektivním – způsobu přípravy. Bylo zřejmé, což se ukázalo v průběhu profesionální prezentace Live (PPL)při koučování, že místo opravování a zlepšení starého způsobu, který v minulosti selhal, je třeba úplně jiný přístup. Nejlepším řešením by bylo strávit několik dní s “ideálním zaměstnancem” v Polsku. Řekl Big Bossovi o jeho plánované návštěvě dopředu, který se poté těšil z vlastního podnětu. Odjel na svou průzkumnou cestu. V průběhu jeho následné Prezentace – která se příliš nelišila ve struktuře a síle od jeho předchozích přednášek – používal následující věty: “Jak jsem viděl u mého polského kolegy … V tomto ohledu jsem si v Polsku všiml, že … Přijetí osvědčeného polského způsobu … “. Toto “přebalení” jeho slov opravdu fungovalo jako kouzlo. Poprvé během naší tříleté spolupráce s mým klientem mu regionální šéf blahopřál k jeho prezentaci.