Persuasive Salesperson

Vrcholový obchodník je dvoudenní in-house trénink agentury Persona Global, který zvýší úroveň vaší obchodní dovednosti. Tento trénink je založen na Modelech komunikačních stylů a vybudování důvěry Persona Global. Na tréninku dostanete možnost projít reálnými obchodními situacemi a ovládat techniky procesu a uzavření obchodu. Pozornost tréninku je zaměřena na vybudování důvěry s klientem poskytováním flexibility a splněním jeho komunikačních potřeb. Vytvořené vztahy tak mají potenciál k úspěšné a dlouhodobé spolupráci.

Program obsahuje dvě fáze:
1. Příprava na trénink

V této fázi účastníci pomocí online dotazníku:

● Vytvářejí vlastní případovou studii určením typu komunikačního stylu „těžkého klienta“ – tzv. „osoby X“
● Určují vlastní komunikační styl
● Další osoby (3-15) určují komunikační styl účastníků tréninku

2. Trénink

Na dvoudenním tréninku účastníci v rámci početných interaktivních workshopů vyzkoušejí různé obchodní modely a vytvářejí akční kroky na zlepšení obchodního přístupu k vybranému „těžkému klientovi“.

Témata, která se na tréninku probírají:
● Efektivní obchod s klíčovými klienty.
● Komunikační styly a jejich vliv na obchodní proces.
● Vybudování důvěry s klíčovými klienty.
● Co, když něco nedopadne dobře?
● Flexibilita.
● Komunikační potřeby klientů s různými komunikačními styly.
● Jak klienti s různými komunikačními styly činí svá rozhodnutí?
● Jak klienti s různými komunikačními styly reagují na stres?
● Jak klienti s různými komunikačními styly plánují schůze?
● Jak se klienti s různými komunikačními styly dostávají do „začarovaného kruhu“ defenzivního chování?
● Jak klientům s různými komunikačními styly pomoci, aby se vrátili do konstruktivního rozhovoru?
● Obchodní proces

Výhody pro účastníky:

● Účastníci si uvědomí způsob, jak jiní vnímají jejich obchodní styl.
● Účastníci lépe pochopí způsoby, jak vybudovat důvěru s různými klienty.
● Účastníci se naučí, jak rozvinout systémový přístup v porozumění potřebám jiných a jak mít vliv na jiné.
● Účastníci budou mít možnost rozvinout svůj vlastní obchodní přístup k „těžkým klientům“.
● Jako zvláštní výhodu pro účastníky tohoto tréninku upozorňujeme na možnost využití mobilní aplikace na zjištění komunikačních stylů PC
● Gameplan pro Android a iOS telefony.