Persuasive Negotiator

“Úspěšný vyjednavač” je dvoudenní program určený pro zaměstnance, jejichž důležitou součástí práce je jednání s cílem získání co nejlepšího výsledku pro společnost, kterou zastupují. Na tréninku postřednictvím série interaktivních workshopů účastníci testují model jednání s různými typy partnerů a jako výsledek tréninku vytvářejí akční kroky pro efektivní vyjednávání s vybraným klientem. Jedná se o program, v jehož základu se nachází modely Persona Global ,,Model komunikačních stylů” a ,,Model vybudování důvěry”.

Trénink se skládá ze dvou fází:

1) Příprava na trénink: V této fázi si účastníci prostřednictvím on-line dotazníku vytvoří vlastní case-study pro trénink tak, že provádějí hodnocení komunikačního stylu “únavného partnera”, hodnotí vlastní styl komunikace a získají posouzení svého komunikačního stylu na základě stanoviska svých spolupracovníků.

2) Trénink: Prostřednictvím řady interaktivních workshopů účastníci zkouší komunikační modely Persona Global a výsledkem tréninku je vytvoření akčních kroků ke zlepšení komunikace s jejich “únavným partnerem”.

Témata zahrnutá v tréninku:

Proces vyjednávání 

 • Základní prvky vyjednávání: Výsledek – Vztahy – Emoce
 •  Vyjednávání na základě pozice vs. vyjednávání se zájmem
 • Základní prvky vyjednávání se zájmem (lidé, zájmy, volby, rozhodování)
 • Fáze procesu vyjednávání (příprava, plánování, hledání řešení)
 • BATNA – Best Alternative to Negotiated Agreement

Víte, s kým mluvíte?

 • Identifikace komunikačních a vyjednávacích stylů partnera
 • Identifikace primární potřeby různých partnerů při jednáních
 • Spojení chování partnera s vlastními potřebami
 • Soulad s partnerem různými styly vyjednávání
 • Konflikty a spolupráce mezi partnery s různými vyjednavacími styly

Vedení schůze

 • Vytvoření shody jako základ pro efektivní jednání
 • Technika “monitoring a vedení” navržená tak, aby nasměrovala jednání v požadovaném směru
 • Efektivní zvládnutí případných konfliktních situacích
 • Prvky budování důvěry
 • Práce na budování důvěry a spojenís partnery s různými vyjednávacími styly
 • Jak se rozhodují partneři podle různých stylů?
 • Jak reagují na stres partneři podle různých stylů?
 • Jak plánují setkání partneři podle různých stylů?
 • Jak vám různé styly partnerů pomohou vrátit se ke konstruktivnímu rozhovoru?

Win-win strategie

 • Vyjednávací strategie: Vyjednavatel (win-win), Násilník (win-lose), Rohožka (lose-win), Politik (lose-lose)
 • Flexibilita – nejflexibilnější součást každého systému má tendenci k jeho kontrole
 • Procesní model vyjednávání Persony Global
 • Implementace (role-play)

Další prvky sjednávání

 • Místo jednání, rozvrh sezení, pravomoc
 • Problémy v jednání
 • Podezřelé taktiky vyjednávání

S tímto školením účastníci získají:

 • Pohled na vlastní silné a slabé stránky v procesu jednání
 • Systematický přístup k vyjednávání
 • Akční plán pro jednání s vybraným klientem

Školení je navrženo tak, aby se účastníci naučili budovat důvěru s různými partnery, ovládat způsoby ovlivnění a schopnost dosáhnout “win-win” výsledku v procesu vyjednávání.