Persuasive Communicator

The Persuasive Communicator je dvoudenní seminář představující celoživotní dovednosti, které umožní účastníkům efektivně komunikovat, mít větší vliv a nakonec se stát úspěšnými a přesvědčivými komunikátory. Tento velmi důležitý workshop poskytuje intuitivní a praktický systém pro jednání s lidmi, zejména s těmi “komplikovanými nebo nespolupracujícími”, které bylo dosud velmi těžké ovlivnit.

Na základě “Social Styles” a “Trust Building” metodologií, které vlastní společnost Persona Global, umožňuje tento workshop účastníkům vybudovat si trvalé, dlouhodobé win/win podnikání a osobní vztahy.

komunikator

Účastníci obdrží anonymní zpětnou vazbu o tom, jak obchodní partneři vnímají jejich přirozený komunikační styl, schopnost projevovat empatii a úroveň interpersonální flexibility. Zpětná vazba “jak mě vidí ostatní” umožňuje každému účastníkovi zaměřit se a zlepšit komunikační a důvěru budující dovednosti potřebné k ovlivňování osob, se kterými mluví.

The Persuasive Communicator objasňuje dovednosti, jak používat své chování k vybudování důvěry, pozitivně ovlivňovat ostatní, a dosáhnout win/win výsledky v co nejkratším časovém horizontu jaký je možný.

 Výhody pro účastníky tréninku:
  • Akce schopné – důraz je kladen na získání okamžitě využitelných dovedností spíše než učení teorie.
  • Snadno pochopitelné – praktická jednoduchá metodika, která se naladí na stávající osobní a pracovní zkušenosti.
  • Dlouhodobý přínos – Gameplanning Software může být opakovaně použit na případné budoucí komunikační problémy.
  • Víceúčelové – dovednosti jsou účinné jak v podnikatelském, tak v osobním nastavení.
  • Programování na míru – Gameplanning Software může být integrován k začlenění benefitů u specifických produktů a služeb společnosti.
  • Důkladné dokumentace – zprávy a průvodci poskytují kompletní zpětnou vazbu a informace.
  • Univerzální pravdy – získané zásady a dovednosti jsou použitelné ve všech kulturách.
  • Související práce – účastníci se potýkají s řešením reálných problémů prostřednictvím vypracování akceschopného plánu k efektivnější komunikaci se specifickým jedincem ze svého pracovního prostředí.

Jako speciální benefit tohoto školení, mají účastníci možnost stažení mobilní aplikace PC Gameplan do iOS a Android chytrých zařízení.

PC-Gameplan-1