The Persuasive Communicator

Jedná se o jednodenní školení společnosti Persona Global, v rámci kterého se účastníci naučí, jak rozpoznat komunikační potřeby osoby, se kterou mluví, jak se přizpůsobit těmto potřebám, jak se stát flexibilnější v oblasti komunikace, jak získat důvěru a budovat dlouhodobé kvalitní vztahy. Tento trénink je pro vás vhodný bez ohledu na to, zda pracujete v sektoru prodeje, jste manažeři a vedoucí týmů nebo zkrátka toužíte dál rozvíjet své komunikační dovednosti.

Špičkový trénink, který absolvovalo 1 400 000 lidí po celém světě, se nyní odehrává v naší zemi. Atria Group je licencovaným zástupcem programů Persona Global, firmy ze San Francisca, mezi kterými vyniká právě trénink Persuasive Communicator. Tento trénink umožní účastníkům efektivně komunikovat, mít větší vliv a stát se tak úspěšnými a přesvědčivými komunikátory. Poskytuje intuitivní a praktický systém pro jednání s lidmi, zejména s těmi “komplikovanými” nebo “nespolupracujícími”.

Účastníci se naučí rozumět chování osoby, se kterou mluví, potřebám, které za jejím chováním stojí, rozpoznat své nežádoucí reakce na toto chování a všechno, co jim překáží v naladění se na kohokoliv, s kým mluví.

Trénink Persuasive Communicator se skládá ze dvou fází
Příprava na trénink (Assessment)

V této fázi účastníci prostřednictvím on-line dotazníku hodnotí komunikační styl osoby, se kterou se jim obtížně komunikuje, dále hodnotí svůj vlastní komunikační styl a zároveň si ho nechávají ohodnotit i od svých spolupracovníků.

Trénink

Prostřednictvím interaktivních cvičení budou mít účastníci možnost testovat komunikační modely Persona Global a rozvíjet akční plán pro vyrovnání se s těžkými tématy a nespolupracujícími lidmi.

O ASSESSMENTU
Communication Style Assessment

Communication Style Assessment je nástroj pro hodnocení komunikačních stylů. Je produktem společnosti Persona Global, který byl vyvinut za účelem pomoci lepšímu porozumění mezi členy pracovního týmu (manažery, lídry a dalšími členy týmu). Dalším cílem je posílit týmového ducha a rozpoznat silné a slabé stránky jednotlivců v týmů. Tento assessment také pomáhá zaměstnancům ve firmách lépe komunikovat se zákazníky a dokázat budovat kvalitní dlouhodobé vztahy. Assessment je realizován užitím on-line softwaru Persony Global, prostřednictvím kterého účastníci vyplní 3 různé formy dotazníků (Gameplan Survey, Self Perception Survey i Select Respondent).

Proč je Persuasive Communicator jedním z nejrozšířenějších komunikačních tréninků?

Věděli jste, že model “Sociální styly”, na nichž je založen trénink “Persuasive Communicator” je jedním ze světově nejznámějších a nejčastěji používaných nástrojů pro zlepšení interpersonálních vztahů a organizační produktivity? Už 50 let je model “Sociálních stylů” tím nejžádanějším programem využívaným ke zlepšení výkonnosti zaměstnanců. Nedávno na University of Colorado a Regis Learning provedli studii, která porovnává model “Sociálních stylů” s Myers-Briggs a DISC-em. Stejně jako tisíce společností po celém světě i oni také zjistili, že se model “Sociálních stylů” dá, v porovnání s konkurenčními programy, snadněji naučit a realizovat.


PC GAMEPLAN – STANOVENÍ STYLU KOMUNIKACE

Účastníci navíc získají přístup k aplikaci Gameplan PC pro Android a iOS zařízení, která jim pomůže vyrovnat se s případnými vyrovnat se s případnými budoucími komunikačními problémy. Prostřednictvím odpovědí na 16 otázek algoritmus v matrici komunikačních stylů vypočítá pozici osoby, se kterou mluvíte. Kromě toho zákazníci obdrží 5 tipů, jak získat důvěru svých partnerů.
googleplay
app
pcmgame

Přihlaste se telefonicky nebo mailem na jednodenní trénink
Persuasive Communicator:
+ 420 734 301 313
office@atriagroup.cz
nebo prostřednictvím formuláře
Prihlaste se
Cena: 6000 Kč bez DPH
PŘIHLAS SE HNED A NAUČ SE ŠPIČKOVĚ KOMUNIKOVAT!