O nástrojích pro hodnocení

Chcete-li zpracovat celý vývoj tréninku opravdu účinně, je nutné nejprve identifikovat silné stránky a oblasti pro rozvoj společnosti/týmu/individuální a pak výsledky použít k vytvoření programu rozvoje. Toto je provedeno skrze vstupní ohodnocení (testem), které jasně definuje úroveň zastoupení dovedností, které chceme měřit a případně zlepšit. Také může být těžké stanovit si rozvojové cíle a kroky, které nás posílí a činí nás efektivní a úspěšné v tom, co děláme. Teprve poté, co jsme si zjistili aktuální stav, jsme schopni přesně definovat rozvojové cíle a určit kroky, které nás dovedou k rozvoji požadovaných kompetencí a lepšímu pracovnímu výkonu.

Hodnocení na konci celého vývojového cyklu je také velmi důležité, protože nám to dává možnost určit postup po skončení programu. Díky tomuto druhu analýzy a měření jsme schopni definovat SMART cíle a správnou strategii rozvoje. Také nám umožní přizpůsobit naše kroky k růstu a vývoji, kterého chceme dosáhnout a tím dojít ke konečnému výsledku, který je jasně viditelný a měřitelný.