Manager as coach

Manažer jako kouč je dvoudenní trénink Erickson College určen všem manažerům. Tento trénink je ideální pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří chtějí začlenit koučink do svého portfolia manažerských dovedností. Hlavním cílem tohoto programu je pomoci manažerům integrovat koučovací dovednosti zaměřené na řešení do jejich každodenní práce. Dalším cílem výcviku je pomoci lídrům, nahradit staré paradigma “řízení zdrojů mocí” novým paradigmatem “řízení a rozvoj lidského potenciálu kladením otázek”.

Školení je navrženo tak, aby přispělo ve vývoji nových lídrů prostřednictvím:
• Jasného pochopení profesních a společných cílů
• Podpory v procesu změny
• Podpory v rozhodovacím procesu
• Přesunu zaměření z vnější do vnitřní motivace

Prostřednictvím realizace koučování zaměřeného na řešení v každodenní práci manažeři podpoří členy svého týmu tak, že budou:
• Rozvíjet svou vnitřní motivaci
• Zvýší loajalitu svého týmu
• Najdou v sobě vůdce

Díky rozvoji těchto dovedností získavají manažeři vysokou úroveň:

•Pochopení konceptu správy
• Pochopení způsobu, jakým koučování zaměřené na řešení přispívá k efektivitě a rozvoji výkonnosti
• Motivace
• Pochopení způsobu, jak budovat zdravé mezilidské vztahy
• Pochopení vizionářského způsobu myšlení
• Pochopení metodiky feed-backu (zpětné vazby) a jejího významu pro jednotlivý a týmový rozvoj