Innovative Decision Making

„Rozhodování je jednou z nejběžnějších úloh podnikatelů ve všech úrovních organizace. Ačkoli to obvykle trvá trochu času, každé rozhodnutí může mít významný dopad na celou organizaci, jeho výkonnost a výsledky.“

O tréninku

Inovativní rozhodování” je dvoudenní školící program od Persona Global, který se zaměřuje na univerzální potřebu: Jak dojít k nejlepšímu rozhodnutí. Program je zaměřen na  rozvoj a zlepšení kreativity účastníků. Během tohoto výcviku, účastníci pracují prostřednictvím případových studií, dozvědí se o různý situacích a o různých přístupech k řešení problémů. Naučí se používat nástroje a techniky, které povedou k úspěšným výsledkům při vytváření podobných obchodních rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se program zaměřuje na rozvoj osobního stylu v rozhodovacím procesu, toto školení nabízí akční plán, díky kterému školící účastníky naučí, jak uvolnit nevyužité aspekty jejich tvůrčího potenciálu.

V první fázi účastníci vyplní dotazník vytvořený dr. Donaldem Shepherdem, který měří míru kreativity a efektivity v procesu rozhodování.  Na základě jejich zpětné vazby účastníci určí, kde mohou zlepšit své tvůrčí schopnosti a vyberou řadu nových technik, které jim v tom pomohou. V tomto programu analyzujeme jednotlivé tendence účastníků ve čtyřech klíčových oblastech tvořivosti:

  • Informační otevřenost: Naše mentální a psychická vnímavost k údajům, práce s informacemi z různých zdrojů. Schopnost zvážit hodnocení.
  • Holistika mozku: Naše míra rovnováhy mezi tvořivostí a logikou. Schopnost používat kreativitu a logiku v závislosti na kontextu.
  • Nejistota zvládání: Naše schopnost zpracovat nejasnosti v okamžiku rozhodování, pokračovat i přes únik a nedostatek informací.
  • Riziko přijetí: Naše ochota jednat i v přímém pohledu na cenu, kterou budeme muset případně zaplatit.

Po individuálním posouzení klíčových schopností důležitých pro efektivní rozhodování, jsou účastníkům předány návrhy na zlepšení v identifikovaných oblastech. Během druhé fáze programu se účastníci naučí čtyř-krokový proces rozhodování:

  • Identifikování –  Ohledně čeho se rozhodujeme? Doba trvání této fáze se může lišit.
  • Hledání – Existuje nějaké alternativní řešení?
  • Hodnocení – Tato fáze zahrnuje srovnání alternativ.
  • Výběr – Zavázání se k jedné z alternativ.

IDM-slika-1024x292

 Tento program se ukazuje jako velmi efektivní v následujících oblastech:

• Talent management
• Inovace
• Rozvoj zaměstnanců a řízení
• Strategické změny
• Koučování