Individuální koučování a koučování týmů

Individuální koučování

S cílem podpořit dosažení výsledků v podnikání, nabízíme našim firemním klientům jedinečný program pro rozvoj interních koučů. Četné organizace vytvářejí své vlastní sítě koučů, jako nákladovou metodiku poskytování koučování pro rozvoj lídrů a zvyšování výkonnosti. Koučování se nyní považuje za nejlepší prostředek pro rozvoj vůdcovských dovedností a realizace plného lidského potenciálu:

Close-up of business documents lying on the desk, office workers

 • Harmonizace osobního rozvoje klienta s organizačními změnami
 • Podpora v rozvoji korporátních lídrů
 • Podpora v dosažení specifických obchodnich nebo rozvojových cílů, podpora týmům a jednotlicům
 • Podpora v rozvoji organizace a týmu

Důvěra je klíčovou hodnotou kvalitního koučovacího vztahu. Všechny koučovací rozhovory zůstávají mezi jednotlivci a koučem, což omezuje vybudování skutečného přátelství. Kouč je povinný zachovat pro sebe obsah každého zasedání. Tato úroveň důvěry činí, aby se mezi koučem a klientem vytvořil vztah a svazek, který slouží jako podpora klientovi na cestě k dosažení jeho cílů. Klient se může, pokud chce, o části zasedání podělit s manažerem, týmem, rodinou nebo jinými lidmi.

Fáze v projektu individualního koučování mohou vypadat takto:

 • Vstupní rozhovor, kde se účastní klient, osoba z HR nebo manager a kouč. Cílem rozhovoru je přesně definovat oblasti práce, kritéria pro měření výsledků, a určení existence klientovy emocionální schopnosti pro práci k dosažení stanoveného cíle.
 • Hodnocení komunikačního stylu, kompetence a týmové podnebí v závislosti na téma koučování. Před zahájením koučovacího projektu, je užitečné stanovit kritéria pro měření pokroku. Vhodný assessment vybírají kouč a manager nebo osoba z HR.
 • Koučink zasedání – Trvání koučink projektu, stejně jako i délka každého jedinečného zasedání, se určují v závislosti na potřebách klienta.
 • Další čas – Klient je vítán, aby telefonicky zavolal mezi dvěma zasedáními pokud se něco stane, pokud něco přijde nečekaně, nebo se chce podělit o nějaký úspěch. Role kouče je podporovat klienta v dosažení stanoveného cíle tak, aby veškerá komunikace, která je zaměřená na dosažení cíle byla vítána.

 

Týmové koučování

Documents with chart and graph and pen on background of two empl

Týmové koučování je proces podporování týmu v dosahování stanovených cílů. Umožňuje členům týmu dosahovat nejlepšího výkonu pomocí kouče. Podstatou týmového koučování je umožnění osobního rozvoje jednotlivce vevnitř týmu. Stejně jako individuální koučink, může týmový koučink,  zahrnovat nějaký druh hodnocení. Týmový koučink se zaměřuje na rozvoj jednotlivců, kteří už společně pracují  nebo dlouho budou spolu pracovat.

Oblasti použití týmového koučinku jsou:

 • Práce na vytvoření týmových cílů, jejich dosažení a stanovení nových cílů
 • Práce na osobním a profesním rozvoji členů týmu
 • Překonání konfliktů vevnitř týmu a vybudování týmového ducha
 • Možnost změny postojů a perspektiv
 • Zvýšení emocionální inteligence týmu
 • Zvýšení měřitelných výsledků (jako jsou stanovení týmových a jedinečných cílů. Rust a produktivital zlepšení interní a externí komunikace, zlepšení sebevědomí).