Hodnocení prodejních kompetencí (Sales Competency Assessment)

Sales Competency Assessment ™ (SCA), je unikátní průzkum a koučovací nástroj specificky určen pro profesionální rozvoj prodejních odborníků napříč různých průmyslových odvětví. SCA se zaměřuje na procesy, techniky a chování kritické pro úspěšnou prodejní výkonnost, a poskytuje výkonný, praktický, komplexní a snadno, z hlediska správy průzkumu, uplatnitelný nástroj, který vyhodnocuje klíčové kompetence prodejce v každé fázi prodejního cyklu.

sales-competency

Na základě rozsáhlého výzkumu předních průmyslových odborníků za pomoci statistického přístupu, SCA kvantitativně měří dovednosti a schopnosti pracovníků prodeje v 13ti klíčových oblastech, rozhodujících pro jejich pracovní výkon, a umožňuje manažerům soustředit se na klíčové faktory, které mají vliv na prodejní výsledky, aby se zlepšily nebo optimalizovaly stávající dovednosti a kompetence jejich prodejního týmu. Přístup multi-rater zajišťuje přesnost a objektivitu výsledků průzkumu. SCA umožňuje prodejním manažerům určit silné a slabé stránky každého prodejce, a poskytnout osobní koučování a mentoring založený na jeho / jejích specifických potřebách. Umožněním podělit se o své postřehy o klíčových obchodních faktorech manažerů a prodejců, SCA poskytuje systém, který podporuje vzájemné porozumění a podporu v rámci prodejní organizace, která má zásadní význam pro budování silného prodejního tým.