Hodnocení poctivosti vedení (Leadeship Equity Assesment)

Hodnocení poctivosti vedení velmi snadno a efektivně měří a analyzuje organizační klima a odhodlání zaměstnanců v týmu / sektoru / organizaci. Výsledky jasně ukazují, jaké oblasti by se měly zlepšit, aby měly přímý pozitivní dopad na obchodní výsledky. Výhodou LEA nástroje je, že umožňuje klíčovým bodům vývoje týmu / sektoru / organizace, být jasně vidět.  A díky tomu se mohou rozvojové aktivity na patřičné oblasti (vzdělávání, koučování, poradenství, atd.) zaměřit.

LEA (Leadership Equity Assessment) je nástroj, který je založen na komplexním a rozsáhlém výzkumu v řízení a vedení praktik prováděných Gallup společností, a také společností Persona Global v průběhu posledního roku. Průzkumy byly provedeny v řadě mezinárodních společností. Byly použity reálné příklady a obchodní situace. Výzkum ukázal, že manažeři, kteří vytvářejí vynikající dlouhodobé obchodní výsledky, ve srovnání s těmi průměrnými, vynikají v 13-ti LEA vedoucích kompetencích. Všech 13 vedoucích oblastí se vztahuje k aktivní roli manažera, který je zodpovědný za produktivní pracovní podmínky zaměstnanců. LEA analyzuje a měří výkon manažera jako jednotlivce, jeho / jejího týmu, stejně jako výkonnost organizace jako celku. 13 klíčových oblastí LEA, jsou:

1. Využití sily a kompetencí
2. Využití zpětné vazby
3. Očekávání na pracovišti
4. Prostředky potřebné pro práci
5. Autonomie při práci
6. Účel a význam práce pro jednotlivce
7. Školení v práci
8. Atmosféra inspirace a inovace
9. Příležitosti pro osobní rozvoj v práci
10. Příležitost pro uplatnění nových dovedností a schopností na pracovišti
11. Atmosféra respektu
12. Podpora již proběhlých rozhodnutí
13. Vzájemná podpora a pomoc.

Nástroj LEA lze použít také pro měření účinků vývoje. Například, je možné provést posouzení LEA v rámci týmu a určit, ve kterých oblastech je potřeba vývoj. Po realizaci rozvojových aktivit a hodnocení  je třeba LEA opakovat. Tam se jasně ukáže, (prostřednictvím číselných hodnot), vliv a dopad rozvojových aktivit (přiměřenost, zda potřebují úpravu, a tak dále). Tímto způsobem, prostřednictvím zaměřené definice potřeb a rozvojových aktivit, společnost ušetří peníze v porovnání se situací, kdy jsou rozvojové činnosti prováděny nesoustředěně, bez jasné představy o tom, co je potřeba vylepšit přednostně.

Dotazníky LEA hodnocení,  mohou manažeři a účastníci týmu dokončit on-line.