Dušan Basalo z Atria Group o organizační kultuře na HR konferenci

Dušan Basalo, spoluzakladatel a Senior Partner Atria Group, bude mluvit o významu organizační kultury na konferenci ,,Firemní klima jako součást brandu”. Konference je součástí programu Inspirace HR, který pořádá People Management Forum 21.9. 2016 v Praze.

,,Organizační kultura je stavebním kamenem každé společnosti. Bez ohledu na to, jestli na ní pracujeme nebo ne, ona existuje, vyvíjí se a má významný dopad na podnikové procesy a úspěch společnosti. Její vliv může být viděn ve všech obchodních aspektech, zejména v době změn, kdy se od zaměstnanců očekává, že se budou chovat určitým způsobem.“- Dušan Basalo.

Změna organizační kultury je pravděpodobně proces s největším dopadem v oblasti HR.

Dušanovou oblastí specializace je systematický rozvoj lidských zdrojů, hodnocení zaměstnanců a jejich potenciálu a podporování manažerů a jejich týmů prostřednictvím rozvojových projektů.

Během této prezentace budete s Dušanem Basalem zkoumat, proč je organizační kultura tak důležitá, jak může být měřena, jaké jsou její kritické faktory a Dušan vám ukáže také některé příklady tohoto procesu.