Cooperation and Beyond

„Cooperation and Beyond“ je dvoudenní trénink agentury Persona Global, který vznikl s cílem pomoci účastníkům rozvíjet dovednosti nutné k budování a řízení důležitých pracovních vztahů a efektivní komunikaci.

Trénink je zaměřen na tři zásadní aspekty obchodní interakce:
  • Iniciovat a udržovat spolupráci mezi dvěma stranami v obchodním vztahu
  • Porozumět skutečným potřebám (ne jenom pozicím) obou stran
  • Vybudovat a udržovat vzájemnou důvěru

Trénink „Cooperation and Beyond“ je složen z velkého počtu intenzivních, interaktivních cvičení, která řeší témata jako jsou např.: riziko a důvěra, které působí na vztahy s klíčovými obchodními partnery. Díky assessmentu (hodnocení), který před začátkem tréninku vyplňují kolegové zúčastněných, získávají samotní účastníci náhled na to, jak je jejich kolegové vnímají a během tréninku pracují na získání dovedností, které jsou ohodnocené jako nedostatečně vyvíjené. Oblasti, ve kterých můžete tento trénink využít, jsou od obchodně-vyjednávacích situací až do vybudování vrcholových týmů.

Co vás na tomto tréninku čeká?
  • Model vybudování obchodního vztahu a spolupráce
  • Studie Národní grantové agentury na téma „Jak vzniká spolupráce?“
  • Dvě základní hodnoty a tři klíčové modely k vybudování a řízení kvalitních obchodních vztahů
  • Případová studie o tom, jak započít a udržet spolupráci
  • (pokud jsou účastníci ze stejného týmu, je možno pracovat na konkrétním příkladu)
  • Zpětná vazba, která odráží vaše osobní preference ohledně rizika a důvěry z hlediska vašich kolegů