Conflict Management

Zvládání konfliktů je dvoudenní in-house trénink Atria Group, který je vytvořen s cílem pomoci účastníkům zlepšit komunikační dovednosti s různými typy lidí, identifikaci potenciálních problémů ve vztazích a nalezení možných způsobů jejich řešení. Účastníci si v důsledku tréninku zlepší svoje dovednosti týmové komunikace nebo komunikace v práci s kolegy a klienty, které se vztahují k řešení konfliktů, a zároveň si osvojí přístup k řešení problémů, který vede k navázání a vybudování spolupráce a dobrých vztahů.

 Účastníci na tomto tréninku budou mít možnost seznámit se s:
  • Konceptem konfliktu – pojmem, původem a následky
  • Způsoby percepce konfliktů: konflikt jako hrozba, nebo jako možnost
  • Druhy konfliktů
  • Fázemi ve vývoji konfliktů (dynamikou konfliktu)
  • Styly chování v konfliktu
  • Východisky konfliktů
  • Principy řešení konfliktů
  • Dovednostmi řešit konflikty