Building effective teams

Building effective teams je dvoudenní in-house trénink agentury Persona Global, určený pro zaměstnance, manažery a osoby ve vedoucích pozicích, kteří se snaží posílit týmového ducha a motivovat členy týmu k rozvíjení společné myšlenky. Během tréninku objevíte jednotlivé komunikační styly a naučíte se, jak efektivní komunikaci využít jako nástroj pro vybudování vrcholového týmu. Školení se zaměřuje na identifikaci potřeb všech členů týmu a souladu odlišností, za účelem dosažení společných cílů.

Během tohoto školení účastníci zjistí, jak a proč členové týmu komunikují nebo nekomunikují efektivně. Budou rozvíjet praktickou a systematickou metodu pro identifikaci potřeb všech členů týmu tak,  aby výsledek a úspěch byl viditelný ihned.

Na školení se naučíte:

Jak vybudovat vrcholový tým na základě důvěry, empatie a flexibility
Jak definovat týmové cíle
Jak vytvořit akční plán pro dosažení těchto cílů
Jak motivovat každého člena týmu
Jak vytvořit týmovou vizi a poslání

Výhody pro účastníky tohoto programu jsou:

Lepší porozumění a vzájemná úcta členů týmu
Rozvíjení týmového ducha účastníků
Podpora spolupráce,  důvěry a komunikace v rámci týmu, pomocí které se dosahuje maximální účinnosti
Identifikace komunikačních stylů členů týmu tak, že dojde ke zlepšení komunikace a spolupráce
Rozvoj empatie a flexibility
Snížení napětí a stresu mezi členy týmu