Akční profil managementu

Akční profil managementu je nástroj, který slouží k poskytování přes 360° komplexní hodnocení a podrobný obraz o manažerských dovednostech, pracovních výkonech, stejně jako přesné zpětné vazby o každodenní práci manažerů, s přidáním doporučených způsobů, jak zlepšit výkon týmu, který manažeři vedou. Tímto nástrojem lze přesně definovat potřeby rozvoje manažerů, aby se zvýšila účinnost a efektivita rozvojových akcí, snížili náklady a optimalizoval čas investovaný do vývoje.

Faktory, měřené tímto nástrojem, jsou:

1. Schopnost vést

Model definuje vedení jako schopnost stanovit plán(cíl) skupiny a rozbít ho do akceschopných cílů,  provedených prostřednictvím každého člena týmu. Vedení také znamená schopnost získat podporu pro záměry týmu a odhodlání každého člena k dosažení svých individuálních cílů.

2. Osobní organizační schopnosti

Faktor osobní organizační schopnosti  popisuje účinnost manažera v koordinaci a řízení priorit v rámci týmu. Posuzuje také schopnost manažera, aby se co nejlépe využili schopnosti členů týmu prostřednictvím posílení a delegací.

3. Spolupráce a motivace

Tento faktor popisuje, do jaké míry členové týmu spolupracují, celkovou morálku týmu a individuální a skupinové motivace. Dále popisuje schopnost manažera povzbudit členy týmu k vzájemné spolupráci v pozitivním a motivujícím prostředí.

4. Informace a komunikace

Tento faktor popisuje důkladnost manažera v poskytování členům týmu užitečné informace a zpětnou vazbu na jejich výkon. Také ukazuje schopnost manažera poslouchat, stejně jako jeho 5. procesu neustálého zlepšování.

5. Proces neustálého zlepšování

Tento faktor popisuje schopnost manažera stanovit normy výkonu a realizovat procesy, které zajistí spokojenost zákazníků a kvalitu služeb. Obsahuje také ochotu všech členů týmu,  se aktivně podílet na nepřetržitém procesu a zlepšení služeb prostřednictvím inovací.

6. Rozvoj možností a schopností

Tento faktor popisuje schopnost manažera rozvíjet schopnosti jednotlivých členů týmu investovat čas a energii potřebnou k naplnění týmového potenciálu.

7. Použití Moci a Autority

Tento faktor popisuje způsob, jakým manažeři trénují autoritu uvnitř týmu. To zahrnuje arbitráž a vnitřní řešení konfliktů, stejně jako schopnost manažera zastupovat a sloužit jako účinný obhájce týmu v rámci společnosti.

8. Inter Oborová Spolupráce

Tento faktor popisuje schopnost manažera podporovat spolupráci mezi různými týmy. Jinými slovy, je to schopnost manažera implementovat základní pravidla a podpořit vhodné chování členů týmu, který podpoří transverzální spolupráci.